Note juridice

Conținut 

Autorul nu își asumă nicio răspundere pentru actualitatea, acuratețea, caracterul complet sau calitatea materialului de pe acest site web sau a informațiilor conținute în acesta. În niciun caz nu pot fi solicitate despăgubiri din partea autorului cu privire la daune materiale sau nemateriale rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau rezultate din utilizarea informațiilor inexacte sau incomplete, cu excepția cazului în care există dovezi ale culpei din intenție sau neglijență gravă din partea autorului.  

Toate materialele de pe acest website sunt supuse confirmării și fără obligații. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge orice parte sau toate paginile de pe acest website sau de a înceta publicarea paginilor web temporar sau definitiv fără o notificare prealabilă.  

Referințe 

încrucișate și link-uri În cazul legăturilor directe sau indirecte („hyperlinkuri”) către website-uri externe în afara domeniului de responsabilitate al autorului, autorul poate fi tras la răspundere numai dacă este conștient de conținutul acestor website-uri și este tehnic posibil și rezonabil pentru el să împiedice utilizarea acestor website-uri în cazul în care acestea conțin materiale ilegale.  

Autorul confirmă în mod explicit că nu a existat conținut ilegal identificabil pe aceste website-uri la momentul stabilirii legăturii. Autorul nu are nicio influență asupra designului curent sau viitor, conținutului sau autorului website-urilor legate sau încrucișate. Prin urmare, autorul se distanțează în mod explicit de orice conținut al oricărui site web conectat care a fost modificat de la stabilirea linkului. Numai furnizorul site-ului web legat / încrucișat poate fi tras la răspundere pentru orice conținut ilegal, inexact sau incomplet și în special pentru daunele apărute ca urmare a utilizării sau neutilizării oricăror informații furnizate, și nu furnizorul website-ului la care se referă pur și simplu paginile web în cauză.  

Dreptul de autor și legea mărcilor comerciale 

În toate publicațiile, autorul depune toate eforturile pentru a respecta reglementările privind drepturile de autor aplicabile oricăror grafice / imagini, date acustice, materiale video și text utilizate de acesta și să folosească numai grafică / imagini, date acustice, material video și text produs de el sau grafică / imagini freeware / shareware, date acustice, materiale video și text.  

Orice referiri sau mărci comerciale din materialul de pe acest site web la mărci care pot fi protejate de o terță parte sunt supuse necondiționat dispozițiilor legilor relevante privind mărcile și drepturilor de proprietate ale proprietarului înregistrat. Chiar și atunci când o marcă sau o marcă comerciala este doar menționată, nu trebuie să se presupună că marca sau marca comerciala nu sunt protejate de drepturile unei terțe părți.  

Drepturile de autor pentru materialele publicate produse de autor rămân în exclusivitate ale autorului acestor pagini web. Reproducerea sau utilizarea oricăror grafice / imagini, date acustice, materiale video sau text în alte publicații electronice sau tipărite fără permisiunea expresă a autorului este interzisă.  

Eficacitatea în drept a excluderii răspunderii 

Această excludere a răspunderii va fi considerată parte a informațiilor online care duc catre această pagină. În cazul în care o parte sau o formulare din acest text nu respectă, nu mai respectă sau respectă doar parțial dispozițiile legale relevante în vigoare, acest lucru nu va afecta conținutul sau validitatea celorlalte secțiuni ale acestui document.